ஸ்மார்ட்போன் ரீசெட் செய்து புதியதாக மாற்றுவது எப்படி ??

எச்சரிக்கை : ஸ்மார்ட்போன் ரீசெட் செய்வதனால்,உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் உள்ள அனைத்து தகவல்களும் அழிக்கப்படும். எனவே உங்களுக்கு தேவைபடும் முக்கிய தொடர்புகள் (contacts), படங்கள், வீடியோக்களை பேக்கப் (back

Read more

உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் வெப்பமடைவதை எப்படி தவிர்ப்பது ??

‘என் ஸ்மார்ட்போன் வெடிக்குமா ?’  என்பதே தற்போதைய ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்துவோரின் கவலையாக இருக்கிறது. ஸ்மார்ட்போன் பேட்டரி சூடாகி வெடிப்பதை எப்படி தடுத்து நிறுத்தி தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என்பதை

Read more