உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் மூலம் குறியீடுகளை(codes) ஸ்கேன் செய்வது எப்படி

உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் QR குறியீடுகள் மற்றும் பார்கோடுகளை படிக்கும் திறன் கொண்டது, ஆனால் உங்களிடம் அதற்கு பயன்படுத்தப்படும் சரியான செயலி தேவை. ஒரு Android தொலைபேசியில் குறியீடுகளை

Read more