ஜி.பி.எஸ்(GPS) எவ்வாறு வேலை செய்கிறது ?

ஜி.பி.எஸ் சேவை நவீன ஸ்மார்ட்போனின் மிகச்சிறந்த அம்சங்களில் ஒன்றாகும்.நீங்கள் இருக்கும் இடத்தை துல்லியமாக தெரிந்துகொள்வதற்கு இது உதவுகிறது.  GPS- Global Positioning System இந்த சேவை அணைத்து

Read more